Truck

Våra utbildningar på truckar görs enligt TLP-10 som är ett dokument, som tagits fram av arbetsmarknadens parter. Vi tar bland annat upp säkra lyft, vardaglig skötsel, stödyta och tyngdpunkt.

Vi erbjuder utbildning på följande truck typer:

A-truckar – låglyftande truckar och ledstaplare.

B-truckar –  höglyftande truckar, t ex. motviktstruck och skjutstativtruck.

Din kunskap är viktig. Trucken är den maskin som orsakar flest anmälda arbetsolyckor. Kunniga förare ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och sänker kostnaderna ute på arbetsplatserna.

Repetitionsutbildningar

Repetitionsutbildning för truckförare rekommenderas att genomföras var tredje till var femte år.

Syftet med denna repetitionsutbildning är att säkerställa truckförarens kompetensnivå och att hålla honom/henne informerad om såväl företagets som myndigheternas krav på att materialhanteringen utförs på ett såväl ekonomiskt som säkert sätt.


Vi registrerar alla våra utbildningar hos TYA